k.ú.: 790532 - Lasvice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562262 - Zákupy NUTS5 CZ0511562262
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 565217
zahrada 88 122401
travní p. 37 278451
lesní poz 16 2067734
vodní pl. nádrž umělá 3 1246
vodní pl. zamokřená pl. 1 394
zast. pl. společný dvůr 1 104
zast. pl. zbořeniště 6 1871
zast. pl. 78 18205
ostat.pl. jiná plocha 11 3762
ostat.pl. manipulační pl. 5 4380
ostat.pl. neplodná půda 11 4822
ostat.pl. ostat.komunikace 23 45085
ostat.pl. silnice 3 16593
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 316
Celkem KN 315 3130581
Par. DKM 315 3130581
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
Celkem BUD 78
LV 92
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.2000 Od -ověř. TO. Dokon rozprac ZMVM Zákupy.
S-SK GS 1:2880 1824 01.06.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 21:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.