k.ú.: 790567 - Zákupy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562262 - Zákupy NUTS5 CZ0511562262
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 5297
orná půda 148 3615827
zahrada 548 236467
ovoc. sad 19 601871
travní p. 467 1326163
lesní poz les(ne hospodář) 1 894048
lesní poz ostat.komunikace 1 10
lesní poz 65 1665035
vodní pl. nádrž umělá 2 25148
vodní pl. rybník 4 65390
vodní pl. tok přirozený 76 100919
vodní pl. tok umělý 19 20938
vodní pl. zamokřená pl. 38 128001
zast. pl. společný dvůr 31 9751
zast. pl. zbořeniště 96 22736
zast. pl. 935 323474
ostat.pl. dráha 7 51486
ostat.pl. jiná plocha 235 243004
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 489
ostat.pl. manipulační pl. 84 97369
ostat.pl. neplodná půda 230 274392
ostat.pl. ostat.komunikace 281 289390
ostat.pl. pohřeb. 1 5113
ostat.pl. silnice 32 141695
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 48465
ostat.pl. zeleň 29 98767
Celkem KN 3362 10291245
Par. DKM 3362 10291245
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 247
č.p. byt.dům 11
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 11
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 82
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 13
č.p. zem.used 5
č.e. garáž 11
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 79
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 212
bez čp/če jiná st. 99
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 19
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 3
Celkem BUD 917
byt.z. byt 82
Celkem JED 82
LV 816
spoluvlastník 1054

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2001 Od -ověř TO. Dokončení rozprac ZMVM Zákupy.
S-SK GS 1:2880 1843 31.03.2001 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 05:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.