k.ú.: 790591 - Zálesní Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577553 - Studenec NUTS5 CZ0514577553
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 216 2129670
zahrada 293 199878
ovoc. sad 4 7821
travní p. 963 2720897
lesní poz 259 1587190
vodní pl. tok přirozený 6 12502
vodní pl. tok umělý 30 10152
zast. pl. společný dvůr 6 2666
zast. pl. zbořeniště 23 4334
zast. pl. 272 70784
ostat.pl. jiná plocha 26 12565
ostat.pl. manipulační pl. 21 38067
ostat.pl. neplodná půda 57 21505
ostat.pl. ostat.komunikace 259 131136
ostat.pl. pohřeb. 2 2016
ostat.pl. silnice 26 77421
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12023
ostat.pl. zeleň 1 962
Celkem KN 2468 7041589
Par. KMD 2468 7041589
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 146
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 10
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 262
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 338
spoluvlastník 478

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.06.2017
S-SK GS 1:2880 1842 08.06.2017 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 03:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.