k.ú.: 790664 - Horní Dolce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574660 - Zaloňov NUTS5 CZ0523574660
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 7118
orná půda 356 2575352
zahrada 25 34920
travní p. 10 15947
lesní poz 1 2027
vodní pl. nádrž umělá 5 1073
vodní pl. tok přirozený 33 9024
vodní pl. zamokřená pl. 8 7984
zast. pl. 23 13054
ostat.pl. jiná plocha 6 4063
ostat.pl. manipulační pl. 9 9671
ostat.pl. neplodná půda 2 638
ostat.pl. ostat.komunikace 56 26027
ostat.pl. pohřeb. 1 1189
ostat.pl. silnice 6 29604
Celkem KN 542 2737691
Par. DKM 542 2737691
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 11
č.p. rod.dům 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 22
LV 122
spoluvlastník 231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.09.2002
Ins. A 1:1000 01.01.1944 03.09.2002
S-SK GS 1:2880 1824 01.01.1944


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 27.05.2022 15:24

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.