k.ú.: 790702 - Klečaty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553361 - Zálší NUTS5 CZ0317553361
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31102 - Veselí nad Lužnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 60 1996436
zahrada 41 22187
ovoc. sad 1 15905
travní p. 87 1109325
lesní poz 4 772657
vodní pl. nádrž přírodní 1 1401
vodní pl. nádrž umělá 1 565
vodní pl. tok přirozený 32 74096
vodní pl. zamokřená pl. 3 5912
zast. pl. společný dvůr 1 583
zast. pl. zbořeniště 2 623
zast. pl. 54 39246
ostat.pl. jiná plocha 8 5318
ostat.pl. manipulační pl. 8 19405
ostat.pl. ostat.komunikace 33 61668
ostat.pl. silnice 6 35469
ostat.pl. zeleň 2 5627
Celkem KN 344 4166423
Par. DKM 213 3949537
Par. KMD 131 216886
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. garáž 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 51
LV 75
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2011
DKM-KPÚ 20.06.2007 1:1000 22.06.2007 *) pouze extravilán
S-SK GS 1:2880 1828 30.06.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 03:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.