k.ú.: 790737 - Kosořín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 574449 - Kosořín NUTS5 CZ0534574449
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 79 774896
zahrada 111 62311
travní p. 80 564087
lesní poz 46 175383
vodní pl. nádrž přírodní 2 2542
vodní pl. rybník 1 23777
vodní pl. tok přirozený 17 16292
vodní pl. tok umělý 4 1385
zast. pl. společný dvůr 2 67
zast. pl. zbořeniště 3 424
zast. pl. 83 26673
ostat.pl. jiná plocha 34 23273
ostat.pl. neplodná půda 13 1599
ostat.pl. ostat.komunikace 41 59826
ostat.pl. silnice 3 16624
Celkem KN 519 1749159
Par. DKM 183 1598443
Par. KMD 336 150716
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 73
LV 135
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.06.2018 1:1000 15.06.2018 *)
KMD 1:1000 11.03.2010
S-SK GS 1:2880 1839 11.03.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 08:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.