k.ú.: 790745 - Zálší u Chocně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581216 - Zálší NUTS5 CZ0534581216
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 561 2367192
zahrada 147 110307
travní p. 211 1057415
lesní poz 88 901466
vodní pl. nádrž přírodní 1 273
vodní pl. rybník 4 724257
vodní pl. tok přirozený 6 7554
zast. pl. zbořeniště 2 881
zast. pl. 132 55052
ostat.pl. jiná plocha 151 62640
ostat.pl. manipulační pl. 26 17228
ostat.pl. neplodná půda 37 10013
ostat.pl. ostat.komunikace 212 88143
ostat.pl. silnice 7 55370
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 456
ostat.pl. zeleň 14 2502
Celkem KN 1600 5460749
Par. DKM 21 69451
Par. KMD 1579 5391298
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 12
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 118
byt.z. byt 10
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 11
LV 165
spoluvlastník 263

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 28.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.05.2022 02:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.