k.ú.: 790770 - Záluží u Hořovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 532002 - Záluží NUTS5 CZ0202532002
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2108 - Hořovice
Pověřený obecní úřad 21081 - Hořovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 4548
orná půda 533 3534213
zahrada 159 114025
ovoc. sad 2 7743
travní p. foto. elektrárna 1 8846
travní p. 261 372826
vodní pl. nádrž umělá 3 9098
vodní pl. tok přirozený 3 27517
vodní pl. tok umělý 28 25392
vodní pl. zamokřená pl. 4 502
zast. pl. 228 94934
ostat.pl. dálnice 23 146391
ostat.pl. jiná plocha 28 21884
ostat.pl. manipulační pl. 7 49684
ostat.pl. mez, stráň 6 1334
ostat.pl. ostat.komunikace 51 77693
ostat.pl. silnice 17 47876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3567
ostat.pl. zeleň 10 10363
Celkem KN 1370 4558436
Par. KMD 1370 4558436
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 156
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 228
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 6
Celkem JED 22
LV 317
spoluvlastník 463

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.05.2016
S-SK GS 1:2880 1839 17.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 17.05.2022 15:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.