k.ú.: 790826 - Záluží nad Vltavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545473 - Dolní Třebonín NUTS5 CZ0312545473
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 149 2580369
zahrada 63 69184
ovoc. sad 1 2571
travní p. 157 1326400
lesní poz 259 2525986
vodní pl. nádrž přírodní 1 1014
vodní pl. nádrž umělá 2 14169
vodní pl. rybník 2 22856
vodní pl. tok umělý 3 5418
vodní pl. zamokřená pl. 10 15346
zast. pl. zbořeniště 2 214
zast. pl. 114 49916
ostat.pl. jiná plocha 58 75534
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 2071
ostat.pl. manipulační pl. 33 24207
ostat.pl. neplodná půda 77 84065
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 2046
ostat.pl. ostat.komunikace 94 117558
ostat.pl. silnice 3 13395
ostat.pl. zamokřená pl. 1 13350
Celkem KN 1033 6945669
Par. DKM 1033 6945669
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 8
rozestav. 2
Celkem BUD 111
byt.z. byt 11
byt.z. garáž 1
Celkem JED 12
LV 201
spoluvlastník 406

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.04.2008 1:1000 22.04.2008 *)
DKM 1:1000 21.06.2007
ZMVM 1:2000 23.03.1988 22.04.2008
S-SK GS 1:2880 1827 23.03.1988


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 23.05.2022 16:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.