k.ú.: 790851 - Záluží u Budislavě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552143 - Budislav NUTS5 CZ0317552143
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 320 2154700
zahrada 39 41206
travní p. 183 384179
lesní poz 97 889548
vodní pl. nádrž umělá 2 9650
vodní pl. rybník 1 4963
vodní pl. tok umělý 94 8432
vodní pl. zamokřená pl. 7 1567
zast. pl. zbořeniště 1 180
zast. pl. 41 25302
ostat.pl. jiná plocha 25 10350
ostat.pl. manipulační pl. 11 18225
ostat.pl. neplodná půda 2 980
ostat.pl. ostat.komunikace 73 40229
ostat.pl. silnice 6 33550
Celkem KN 902 3623061
Par. KMD 902 3623061
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 40
LV 82
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2014
S-SK GS 1:2880 1829 29.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 23.05.2022 16:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.