k.ú.: 790877 - Stekník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 530603 - Zálužice NUTS5 CZ0424530603
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 89 1489004
chmelnice 82 631917
zahrada 19 24189
travní p. 51 131163
lesní poz les(ne hospodář) 3 48493
lesní poz 2 5969
vodní pl. nádrž přírodní 4 2143
vodní pl. tok přirozený 13 63595
vodní pl. zamokřená pl. 3 7086
zast. pl. společný dvůr 3 605
zast. pl. zbořeniště 3 321
zast. pl. 59 48174
ostat.pl. jiná plocha 24 47739
ostat.pl. manipulační pl. 7 50664
ostat.pl. mez, stráň 3 7604
ostat.pl. neplodná půda 18 15466
ostat.pl. ostat.komunikace 32 56606
ostat.pl. pohřeb. 1 240
ostat.pl. silnice 3 20721
Celkem KN 419 2651699
Par. DKM 419 2651699
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 58
LV 38
spoluvlastník 59

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 28.09.2000
S-SK GS 1:2880 1843 31.10.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 16.05.2022 17:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.