k.ú.: 790915 - Záměl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576921 - Záměl NUTS5 CZ0524576921
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52133 - Vamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 476 2598144
zahrada 316 255763
ovoc. sad 3 6468
travní p. 339 715923
lesní poz 142 1167943
vodní pl. nádrž přírodní 1 72
vodní pl. nádrž umělá 2 1566
vodní pl. rybník 2 42653
vodní pl. tok přirozený 115 118729
vodní pl. tok umělý 10 1720
vodní pl. zamokřená pl. 2 400
zast. pl. společný dvůr 2 368
zast. pl. zbořeniště 3 1360
zast. pl. 325 122962
ostat.pl. dráha 4 90017
ostat.pl. jiná plocha 146 70566
ostat.pl. manipulační pl. 31 26571
ostat.pl. neplodná půda 23 13976
ostat.pl. ostat.komunikace 280 169356
ostat.pl. silnice 29 85134
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1095
ostat.pl. zeleň 13 17556
Celkem KN 2265 5508342
Par. DKM 3 113
Par. KMD 2262 5508229
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 164
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 49
č.p. ubyt.zař 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 20
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 310
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 358
spoluvlastník 470

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2012
S-SK GS 1:2880 1840 02.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.05.2022 06:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.