k.ú.: 790931 - Janovičky u Zámrsku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581224 - Zámrsk NUTS5 CZ0534581224
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 201 1143974
zahrada 68 92433
travní p. 155 443437
lesní poz 18 62611
vodní pl. nádrž přírodní 3 1905
vodní pl. rybník 1 25341
vodní pl. tok přirozený 64 32303
vodní pl. zamokřená pl. 2 3093
zast. pl. zbořeniště 2 273
zast. pl. 66 30101
ostat.pl. dráha 3 18109
ostat.pl. jiná plocha 38 51225
ostat.pl. manipulační pl. 13 30293
ostat.pl. neplodná půda 14 8888
ostat.pl. ostat.komunikace 44 29903
ostat.pl. silnice 13 63495
Celkem KN 705 2037384
Par. KMD 705 2037384
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 26
č.p. zem.used 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 61
LV 121
spoluvlastník 219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK GS 1:2880 1839 27.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 08:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.