k.ú.: 790958 - Zámrsk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581224 - Zámrsk NUTS5 CZ0534581224
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 988 3538023
zahrada 286 152804
ovoc. sad 1 18353
travní p. 469 800864
lesní poz 55 196678
vodní pl. rybník 5 15807
vodní pl. tok přirozený 307 103239
zast. pl. společný dvůr 9 1921
zast. pl. zbořeniště 11 3638
zast. pl. 376 148661
ostat.pl. dráha 17 10450
ostat.pl. jiná plocha 153 146051
ostat.pl. manipulační pl. 37 35003
ostat.pl. ostat.komunikace 129 129431
ostat.pl. pohřeb. 1 2785
ostat.pl. silnice 24 89898
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17277
ostat.pl. zeleň 10 18206
Celkem KN 2880 5429089
Par. KMD 2880 5429089
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 143
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 6
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 348
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 426
spoluvlastník 788

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK GS 1:2880 1839 27.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.05.2022 03:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.