k.ú.: 790974 - Zámrsky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 522775 - Zámrsky NUTS5 CZ0714522775
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 1188
orná půda školka 1 2472
orná půda 783 4274554
zahrada 201 223455
ovoc. sad 8 40683
travní p. mez, stráň 2 1771
travní p. 553 1373837
lesní poz 302 1407696
vodní pl. nádrž přírodní 19 10703
vodní pl. tok přirozený 111 62425
vodní pl. tok umělý 70 18481
vodní pl. zamokřená pl. 35 52414
zast. pl. společný dvůr 11 1615
zast. pl. zbořeniště 1 443
zast. pl. 154 80346
ostat.pl. jiná plocha 137 165196
ostat.pl. manipulační pl. 5 20886
ostat.pl. neplodná půda 76 76971
ostat.pl. ostat.komunikace 80 115117
ostat.pl. silnice 8 68447
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5253
ostat.pl. zeleň 12 3881
Celkem KN 2571 8007834
Par. DKM 2571 8007834
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 108
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 145
LV 233
spoluvlastník 543

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.04.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1991 01.04.2000
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.04.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 24.05.2022 02:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.