k.ú.: 791024 - Zářecká Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581232 - Zářecká Lhota NUTS5 CZ0534581232
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 263 1149165
zahrada 121 71132
travní p. 293 597566
lesní poz les s budovou 3 80
lesní poz 189 941743
vodní pl. rybník 1 6474
vodní pl. tok přirozený 18 50459
zast. pl. společný dvůr 1 31
zast. pl. zbořeniště 3 794
zast. pl. 137 38377
ostat.pl. dráha 3 26425
ostat.pl. jiná plocha 51 32117
ostat.pl. manipulační pl. 43 18483
ostat.pl. neplodná půda 5 1534
ostat.pl. ostat.komunikace 120 57834
ostat.pl. silnice 26 23468
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2039
Celkem KN 1278 3017721
Par. KMD 1278 3017721
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 66
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 116
LV 172
spoluvlastník 259

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2009
S-SK GS 1:2880 1839 04.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 07:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.