k.ú.: 791032 - Záříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589161 - Záříčí NUTS5 CZ0721589161
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72032 - Chropyně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 481 5065249
zahrada 319 279682
travní p. 94 463318
lesní poz les(ne hospodář) 6 3612
lesní poz 11 1607737
vodní pl. tok přirozený 11 123003
vodní pl. tok umělý 2 1977
vodní pl. zamokřená pl. 2 2723
zast. pl. 390 135710
ostat.pl. jiná plocha 95 43345
ostat.pl. manipulační pl. 25 51024
ostat.pl. ostat.komunikace 124 188695
ostat.pl. pohřeb. 3 7169
ostat.pl. silnice 8 67523
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12386
ostat.pl. zeleň 3 2478
Celkem KN 1576 8055631
Par. DKM 1576 8055631
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 272
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 380
byt.z. byt 26
obč.z. byt 21
Celkem JED 47
LV 503
spoluvlastník 825

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.08.1996
S-SK ŠS 1:2880 1830 05.08.1996 scelovací řízení


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 23.05.2022 07:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.