k.ú.: 791059 - Zásada - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563854 - Zásada NUTS5 CZ0512563854
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5110 - Železný Brod
Pověřený obecní úřad 51101 - Železný Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 243 1493726
zahrada 315 284620
ovoc. sad 1 5983
travní p. 717 1469026
lesní poz les(ne hospodář) 3 157608
lesní poz 389 2039563
vodní pl. nádrž přírodní 2 5678
vodní pl. nádrž umělá 5 21581
vodní pl. tok přirozený 3 3868
vodní pl. zamokřená pl. 1 12758
zast. pl. společný dvůr 5 432
zast. pl. zbořeniště 10 1500
zast. pl. 588 123866
ostat.pl. jiná plocha 26 12688
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 192
ostat.pl. manipulační pl. 54 76406
ostat.pl. neplodná půda 107 139338
ostat.pl. ostat.komunikace 150 111157
ostat.pl. pohřeb. 1 2986
ostat.pl. silnice 7 111582
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 25053
ostat.pl. zeleň 8 15133
Celkem KN 2642 6114744
Par. DKM 2642 6114744
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 130
č.p. byt.dům 5
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 211
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če garáž 56
bez čp/če jiná st. 76
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 564
byt.z. byt 54
Celkem JED 54
LV 675
spoluvlastník 1111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 17.12.1999 1:1000 01.11.1999 *) Od -ověř TO. Nové mapování.
S-SK GS 1:2880 1978 17.12.1999 Od -nezjištěno TO. Na části mimo FÚO2.
FÚO 1:2000 31.12.1978 17.12.1999 Od 1978. Na části FÚO2-Držkov-Zásada.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1978 28.02.1824,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 04:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.