k.ú.: 791113 - Zastávka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584207 - Zastávka NUTS5 CZ0643584207
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 28189
zahrada 768 312374
travní p. 42 18700
lesní poz 8 9977
vodní pl. tok přirozený 32 14490
zast. pl. společný dvůr 11 1001
zast. pl. zbořeniště 8 1197
zast. pl. 1025 218189
ostat.pl. dráha 19 52661
ostat.pl. jiná plocha 316 136345
ostat.pl. manipulační pl. 66 81181
ostat.pl. neplodná půda 25 10968
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 439
ostat.pl. ostat.komunikace 278 151492
ostat.pl. silnice 21 30039
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 31088
ostat.pl. zeleň 49 97927
Celkem KN 2730 1196257
Par. DKM 2728 1195332
Par. KMD 2 925
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 399
č.p. byt.dům 49
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 15
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 85
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.e. garáž 185
č.e. jiná st. 4
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 86
bez čp/če jiná st. 81
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 6
Celkem BUD 1014
byt.z. byt 420
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 11
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 49
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 488
LV 1340
spoluvlastník 2138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.2015
THM-G 1:2000 01.01.1969 24.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1824 31.12.1968


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 02:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.