k.ú.: 791202 - Zátor - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597988 - Zátor NUTS5 CZ0801597988
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81141 - Krnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 130 2949625
zahrada 302 252568
travní p. 337 3075773
lesní poz 183 4630079
vodní pl. rybník 2 16823
vodní pl. tok přirozený 45 37810
vodní pl. tok umělý 18 38414
vodní pl. zamokřená pl. 1 3221
zast. pl. zbořeniště 4 358
zast. pl. 269 89635
ostat.pl. dráha 10 160223
ostat.pl. jiná plocha 136 256045
ostat.pl. manipulační pl. 11 29580
ostat.pl. neplodná půda 116 327476
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2375
ostat.pl. ostat.komunikace 247 363822
ostat.pl. pohřeb. 3 5903
ostat.pl. silnice 48 33079
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5609
ostat.pl. zeleň 1 366
Celkem KN 1867 12278784
Par. DKM 1867 12278784
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 169
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 267
LV 324
spoluvlastník 449

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.05.2009 obnova operátu novým mapováním (intravilán)
DKM-KPÚ 19.12.2008 1:1000 23.12.2008 *) DKM na části k.ú., jen v prostoru KPÚ
KM-D 1:2880 10.12.2001 30.04.2009
S-SK ŠS 1:2880 1836 10.12.2001


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 17.05.2022 17:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.