k.ú.: 791229 - Zátyní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561533 - Dubá NUTS5 CZ0511561533
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 792615
zahrada 53 30012
travní p. 66 62956
lesní poz 70 1758483
vodní pl. nádrž umělá 4 1009
zast. pl. zbořeniště 10 3417
zast. pl. 38 15410
ostat.pl. jiná plocha 27 4183
ostat.pl. manipulační pl. 7 4953
ostat.pl. neplodná půda 63 46519
ostat.pl. ostat.komunikace 46 28525
ostat.pl. silnice 3 10460
Celkem KN 436 2758542
Par. KMD 436 2758542
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. garáž 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 38
LV 61
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2011
S-SK GS 1:2880 1843 20.12.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 23:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.