k.ú.: 791237 - Závada u Hlučína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 553492 - Závada NUTS5 CZ0805553492
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8109 - Hlučín
Pověřený obecní úřad 81091 - Hlučín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 364 2012000
zahrada 155 73743
travní p. 64 170828
lesní poz 86 2638474
vodní pl. nádrž přírodní 2 2191
vodní pl. nádrž umělá 1 467
vodní pl. tok přirozený 5 4003
vodní pl. zamokřená pl. 52 69439
zast. pl. společný dvůr 3 901
zast. pl. zbořeniště 2 814
zast. pl. 241 89540
ostat.pl. jiná plocha 45 16736
ostat.pl. manipulační pl. 1 477
ostat.pl. neplodná půda 57 33591
ostat.pl. ostat.komunikace 86 98093
ostat.pl. pohřeb. 3 7105
ostat.pl. silnice 3 41417
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8409
ostat.pl. zeleň 1 321
Celkem KN 1173 5268549
Par. DKM 1173 5268549
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 176
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 235
LV 274
spoluvlastník 338

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.03.2003
Ins. A 1:2000 01.01.1950 20.03.2003 původní mapový operát pruský katastr 1:2500, reambulace v r. 1968


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 24.05.2022 08:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.