k.ú.: 791261 - Závišice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568473 - Závišice NUTS5 CZ0804568473
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81121 - Kopřivnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 975 3425532
zahrada 631 606720
ovoc. sad 5 34008
travní p. mez, stráň 3 802
travní p. 427 691366
lesní poz 327 976363
vodní pl. nádrž přírodní 3 1008
vodní pl. nádrž umělá 1 1041
vodní pl. tok přirozený 138 66269
zast. pl. zbořeniště 7 1735
zast. pl. 553 141856
ostat.pl. dobývací prost. 4 1721
ostat.pl. dráha 1 4784
ostat.pl. jiná plocha 180 75475
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 3 1961
ostat.pl. manipulační pl. 8 14145
ostat.pl. mez, stráň 1 77
ostat.pl. neplodná půda 69 42323
ostat.pl. ostat.komunikace 351 138442
ostat.pl. pohřeb. 1 2053
ostat.pl. silnice 117 89662
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 5656
ostat.pl. zeleň 5 2994
Celkem KN 3815 6325993
Par. DKM 3815 6325993
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 353
č.p. rod.rekr 13
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 5
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 101
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
Celkem BUD 546
byt.z. byt 6
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 6
Celkem JED 15
LV 873
spoluvlastník 1183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2010
FÚO 1:2000 01.02.1982 09.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.02.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 24.05.2022 13:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.