k.ú.: 791288 - Závišín u Bělčic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550817 - Bělčice NUTS5 CZ0316550817
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 1582307
zahrada 98 77930
travní p. 69 926758
lesní poz 56 4190297
vodní pl. nádrž umělá 1 701
vodní pl. rybník 5 75304
vodní pl. tok přirozený 8 32601
vodní pl. tok umělý 1 557
vodní pl. zamokřená pl. 1 3368
zast. pl. společný dvůr 2 2986
zast. pl. zbořeniště 1 566
zast. pl. 88 30645
ostat.pl. dráha 5 59968
ostat.pl. jiná plocha 50 91266
ostat.pl. manipulační pl. 7 12567
ostat.pl. neplodná půda 46 78221
ostat.pl. ostat.komunikace 67 105509
ostat.pl. silnice 15 82411
Celkem KN 567 7353962
PK 337 3291016
Celkem ZE 337 3291016
Par. DKM 104 46895
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 77
LV 147
spoluvlastník 289

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2018
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 03/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 17.05.2022 05:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.