k.ú.: 791300 - Plichtice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557463 - Zavlekov NUTS5 CZ0322557463
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 278 708128
zahrada 65 45285
travní p. 189 396652
lesní poz 162 353180
vodní pl. nádrž umělá 1 719
vodní pl. tok umělý 39 9795
vodní pl. zamokřená pl. 1 6690
zast. pl. 149 34479
ostat.pl. jiná plocha 72 47033
ostat.pl. manipulační pl. 14 18194
ostat.pl. neplodná půda 204 244449
ostat.pl. ostat.komunikace 51 41543
ostat.pl. silnice 1 8679
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 21507
ostat.pl. zeleň 27 5326
Celkem KN 1269 1941659
Par. KMD 1269 1941659
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 73
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 147
LV 166
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.09.2013
S-SK GS 1:2880 1837 20.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 01:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.