k.ú.: 791318 - Skránčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557463 - Zavlekov NUTS5 CZ0322557463
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 273 1024930
zahrada 67 51951
travní p. 168 601934
lesní poz 137 792667
vodní pl. nádrž umělá 1 126
vodní pl. rybník 3 252437
vodní pl. tok přirozený 2 4208
vodní pl. zamokřená pl. 6 9396
zast. pl. 88 20382
ostat.pl. jiná plocha 90 35502
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 3 660
ostat.pl. manipulační pl. 8 4513
ostat.pl. neplodná půda 125 132328
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 48
ostat.pl. ostat.komunikace 35 39500
ostat.pl. silnice 41 36813
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1085
Celkem KN 1051 3008480
Par. KMD 1051 3008480
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 22
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 87
LV 149
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.04.2013
S-SK GS 1:2880 1837 25.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 06:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.