k.ú.: 791334 - Zavlekov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557463 - Zavlekov NUTS5 CZ0322557463
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 914 2791898
zahrada 145 131146
travní p. 669 1394368
lesní poz 328 1276483
vodní pl. nádrž umělá 5 15540
vodní pl. rybník 7 336557
vodní pl. tok přirozený 125 23926
vodní pl. tok umělý 2 1206
vodní pl. zamokřená pl. 12 47328
zast. pl. společný dvůr 1 18
zast. pl. zbořeniště 1 100
zast. pl. 340 91316
ostat.pl. jiná plocha 263 260209
ostat.pl. manipulační pl. 107 61075
ostat.pl. neplodná půda 419 272999
ostat.pl. ostat.komunikace 118 149200
ostat.pl. pohřeb. 1 1946
ostat.pl. silnice 63 88374
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 13623
ostat.pl. zeleň 14 4058
Celkem KN 3543 6961370
Par. KMD 3543 6961370
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 116
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 114
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 327
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 20
Celkem JED 44
LV 437
spoluvlastník 714

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.09.2012
S-SK GS 1:2880 1837 05.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 06:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.