k.ú.: 791351 - Závratec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572411 - Třemošnice NUTS5 CZ0531572411
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 318 1370074
zahrada 96 70117
ovoc. sad 12 43877
travní p. 86 267806
lesní poz 46 329753
vodní pl. nádrž umělá 7 1694
vodní pl. tok přirozený 11 18215
vodní pl. tok umělý 4 1914
zast. pl. společný dvůr 3 469
zast. pl. zbořeniště 1 24
zast. pl. 80 36476
ostat.pl. dráha 3 14161
ostat.pl. jiná plocha 38 13188
ostat.pl. manipulační pl. 5 7327
ostat.pl. neplodná půda 59 39716
ostat.pl. ostat.komunikace 40 31621
ostat.pl. silnice 4 22197
Celkem KN 813 2268629
Par. KMD 813 2268629
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 77
LV 132
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2009
S-SK GS 1:2880 1839 10.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 11:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.