k.ú.: 791440 - Zběšičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 550043 - Zběšičky NUTS5 CZ0314550043
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 468 1846120
zahrada 60 51178
ovoc. sad 2 10506
travní p. 137 278228
lesní poz ostat.komunikace 1 910
lesní poz 22 398051
vodní pl. nádrž přírodní 2 1112
vodní pl. nádrž umělá 1 8820
vodní pl. rybník 4 35897
vodní pl. tok přirozený 13 2480
vodní pl. tok umělý 33 7110
vodní pl. zamokřená pl. 6 4586
zast. pl. společný dvůr 2 297
zast. pl. zbořeniště 5 903
zast. pl. 75 39583
ostat.pl. jiná plocha 14 2609
ostat.pl. manipulační pl. 6 12285
ostat.pl. neplodná půda 40 30260
ostat.pl. ostat.komunikace 91 75957
ostat.pl. pohřeb. 1 1715
ostat.pl. silnice 10 1607
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2058
ostat.pl. zeleň 4 8154
Celkem KN 998 2820426
Par. KMD 998 2820426
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 71
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 96
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.07.2011
S-SK GS 1:2880 1830 18.07.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 25.05.2022 03:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.