k.ú.: 791458 - Zbilidy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588211 - Zbilidy NUTS5 CZ0632588211
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 130 3052607
zahrada 117 76557
travní p. 135 805024
lesní poz les s budovou 12 659
lesní poz ostat.komunikace 4 38030
lesní poz 84 5474561
vodní pl. nádrž umělá 1 17360
vodní pl. rybník 18 250631
vodní pl. tok přirozený 4 11557
vodní pl. tok umělý 17 27155
zast. pl. společný dvůr 8 494
zast. pl. 185 58075
ostat.pl. jiná plocha 92 121768
ostat.pl. manipulační pl. 17 18137
ostat.pl. neplodná půda 10 15691
ostat.pl. ostat.komunikace 83 110023
ostat.pl. silnice 9 85868
ostat.pl. skládka 1 3593
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 9655
ostat.pl. zeleň 77 253744
Celkem KN 1023 10431189
Par. DKM 1023 10431189
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 94
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 45
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 193
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 234
spoluvlastník 341

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.05.2008
DKM-KPÚ 26.11.2003 1:1000 26.11.2003 *) Extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 07.05.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 21:03

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.