k.ú.: 791491 - Týček - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 546534 - Týček NUTS5 CZ0326546534
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32113 - Zbiroh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 304 2467620
zahrada 161 127598
travní p. mez, stráň 3 3526
travní p. 51 260174
lesní poz 52 549019
vodní pl. nádrž umělá 10 4493
vodní pl. tok umělý 16 5144
vodní pl. zamokřená pl. 1 395
zast. pl. 188 62372
ostat.pl. jiná plocha 61 38922
ostat.pl. manipulační pl. 23 25245
ostat.pl. neplodná půda 20 21744
ostat.pl. ostat.komunikace 75 46188
ostat.pl. silnice 4 49173
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 7495
ostat.pl. zamokřená pl. 1 304
Celkem KN 981 3669412
Par. DKM 981 3669412
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 112
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 175
LV 209
spoluvlastník 280

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.06.2005
ZMVM 1:2000 10.12.1986 07.06.2005
S-SK GS 1:2880 1839 10.12.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 26.05.2022 07:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.