k.ú.: 791504 - Zbiroh - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 560260 - Zbiroh NUTS5 CZ0326560260
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32113 - Zbiroh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1228 4897422
zahrada 696 533452
ovoc. sad 5 21458
travní p. 561 938190
lesní poz les s budovou 1 43
lesní poz les(ne hospodář) 5 981
lesní poz 253 9236933
vodní pl. nádrž umělá 31 65523
vodní pl. rybník 12 43737
vodní pl. tok přirozený 78 21228
vodní pl. tok umělý 70 18295
vodní pl. zamokřená pl. 25 9011
zast. pl. zbořeniště 5 503
zast. pl. 1265 340770
ostat.pl. jiná plocha 295 235668
ostat.pl. manipulační pl. 95 251764
ostat.pl. neplodná půda 234 208481
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 4064
ostat.pl. ostat.komunikace 398 309208
ostat.pl. pohřeb. 2 7181
ostat.pl. silnice 47 203464
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 34 382406
ostat.pl. zeleň 79 137537
Celkem KN 5422 17867319
Par. DKM 5422 17867319
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 35
č.p. jiná st. 15
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 579
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 167
č.e. ubyt.zař 3
bez čp/če garáž 178
bez čp/če jiná st. 127
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 51
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 1241
byt.z. byt 71
byt.z. garáž 4
Celkem JED 75
LV 1214
spoluvlastník 1748

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.11.2009
DKM 1:1000 16.11.2009
ZMVM 1:2000 10.12.1986 16.11.2009 platné pro extravilán
THM-V 1:2000 18.12.1963 16.11.2009 Reambulace od 17.9.1975 do 28.12.1976, platné pro intravilán
S-SK GS 1:2880 1839 18.12.1963


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 29.05.2022 04:55

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.