k.ú.: 791547 - Vlková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534609 - Zbizuby NUTS5 CZ0205534609
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 338 1753178
zahrada 49 36917
travní p. 172 332395
lesní poz 61 1451883
vodní pl. rybník 1 1175
vodní pl. tok umělý 1 235
zast. pl. zbořeniště 6 2050
zast. pl. 71 40867
ostat.pl. jiná plocha 20 16430
ostat.pl. manipulační pl. 22 17096
ostat.pl. neplodná půda 25 19577
ostat.pl. ostat.komunikace 71 60060
ostat.pl. silnice 2 33510
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 840
ostat.pl. zeleň 3 3087
Celkem KN 844 3769300
Par. KMD 844 3769300
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 12
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 68
LV 148
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2016
S-SK GS 1:2880 1824 20.12.2016 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.05.2022 20:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.