k.ú.: 791563 - Zbizuby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534609 - Zbizuby NUTS5 CZ0205534609
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 666 4029471
zahrada 195 128692
ovoc. sad 8 23137
travní p. 241 537423
lesní poz 116 1338387
vodní pl. nádrž umělá 9 12160
vodní pl. rybník 1 4917
vodní pl. tok přirozený 1 1309
vodní pl. tok umělý 1 906
zast. pl. společný dvůr 7 1857
zast. pl. zbořeniště 5 1149
zast. pl. 219 100462
ostat.pl. jiná plocha 42 22618
ostat.pl. manipulační pl. 29 78610
ostat.pl. neplodná půda 44 44026
ostat.pl. ostat.komunikace 108 107710
ostat.pl. silnice 9 65260
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2560
Celkem KN 1704 6500654
Par. KMD 1704 6500654
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 83
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 8
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 4
Celkem BUD 215
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 310
spoluvlastník 461

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2016
S-SK GS 1:2880 1838 20.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 24.05.2022 04:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.