k.ú.: 791571 - Zblovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 595161 - Zblovice NUTS5 CZ0647595161
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 468 1386769
zahrada 55 30681
travní p. 135 238290
lesní poz les s budovou 9 143
lesní poz 151 2437812
vodní pl. nádrž umělá 1 300
vodní pl. tok přirozený 12 33534
vodní pl. zamokřená pl. 2 4128
zast. pl. zbořeniště 4 599
zast. pl. 139 24983
ostat.pl. dobývací prost. 16 33994
ostat.pl. jiná plocha 76 82967
ostat.pl. manipulační pl. 18 50128
ostat.pl. neplodná půda 28 16783
ostat.pl. ostat.komunikace 134 60471
ostat.pl. silnice 21 59558
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 27463
ostat.pl. zeleň 1 1976
Celkem KN 1283 4490579
Par. KMD 1283 4490579
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 6
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 135
LV 152
spoluvlastník 423

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2016
KM-D 1:1000 12.04.2002 29.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1824 11.04.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 24.05.2022 17:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.