k.ú.: 791601 - Zbonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 562211 - Varvažov NUTS5 CZ0314562211
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31081 - Mirotice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 390 2364878
zahrada 126 92963
ovoc. sad 4 7831
travní p. 134 472986
lesní poz 154 8550165
vodní pl. nádrž umělá 12 1356760
vodní pl. rybník 5 27975
vodní pl. tok přirozený 4 382342
vodní pl. tok umělý 5 2015
vodní pl. vod.pl.s budovou 3 6
vodní pl. zamokřená pl. 19 30077
zast. pl. společný dvůr 4 2490
zast. pl. zbořeniště 4 415
zast. pl. 193 58174
ostat.pl. jiná plocha 25 11830
ostat.pl. manipulační pl. 18 14378
ostat.pl. neplodná půda 31 30620
ostat.pl. ostat.komunikace 90 160631
ostat.pl. silnice 7 91404
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 71341
ostat.pl. zeleň 1 34
Celkem KN 1241 13729315
Par. KMD 1241 13729315
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 63
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 2
Celkem BUD 185
LV 254
spoluvlastník 423

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2014
S-SK GS 1:2880 1830 10.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 23.05.2022 16:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.