k.ú.: 791628 - Ohrazení - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544736 - Ledenice NUTS5 CZ0311544736
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 242 1288443
zahrada 67 54872
ovoc. sad 7 28778
travní p. 106 208531
lesní poz 137 595259
vodní pl. nádrž umělá 3 1872
vodní pl. tok přirozený 37 10387
vodní pl. zamokřená pl. 31 34603
zast. pl. 81 31884
ostat.pl. jiná plocha 55 51654
ostat.pl. manipulační pl. 11 25882
ostat.pl. neplodná půda 40 12823
ostat.pl. ostat.komunikace 119 51215
ostat.pl. silnice 33 11120
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1352
Celkem KN 970 2408675
Par. DKM 970 2408675
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 45
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 13
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 78
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 137
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.07.2016
DKM 1:1000 25.11.2011
THM-V 1:2000 31.12.1979 25.11.2011 THM + FUO
FÚO 1:2000 31.12.1979 18.07.2016 THM + FUO
S-SK GS 1:2880 1870 31.12.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 19.07.2024 00:25

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.