k.ú.: 791628 - Ohrazení - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544736 - Ledenice NUTS5 CZ0311544736
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 244 1298885
zahrada 65 55586
ovoc. sad 5 22992
travní p. 104 208201
lesní poz 137 595259
vodní pl. nádrž umělá 3 1872
vodní pl. tok přirozený 37 10387
vodní pl. zamokřená pl. 31 34603
zast. pl. 78 30980
ostat.pl. jiná plocha 55 51733
ostat.pl. manipulační pl. 8 21667
ostat.pl. neplodná půda 40 12823
ostat.pl. ostat.komunikace 114 51215
ostat.pl. silnice 33 11120
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1352
Celkem KN 955 2408675
Par. DKM 955 2408675
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 13
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 75
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 132
spoluvlastník 169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.07.2016
DKM 1:1000 25.11.2011
THM-V 1:2000 31.12.1979 25.11.2011 THM + FUO
FÚO 1:2000 31.12.1979 18.07.2016 THM + FUO
S-SK GS 1:2880 1870 31.12.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 18.05.2022 10:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.