k.ú.: 791644 - Zborov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544736 - Ledenice NUTS5 CZ0311544736
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 11 13870
orná půda 1188 5124429
zahrada 176 158785
travní p. mez, stráň 11 11306
travní p. 550 1957456
lesní poz les s budovou 3 83
lesní poz 231 3994035
vodní pl. nádrž umělá 7 5045
vodní pl. rybník 12 230675
vodní pl. tok přirozený 113 22708
vodní pl. tok umělý 49 5784
vodní pl. zamokřená pl. 69 81541
zast. pl. společný dvůr 1 36
zast. pl. zbořeniště 2 481
zast. pl. 294 109397
ostat.pl. jiná plocha 154 238301
ostat.pl. manipulační pl. 24 60164
ostat.pl. neplodná půda 81 92679
ostat.pl. ostat.komunikace 330 278740
ostat.pl. silnice 16 29702
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 8806
ostat.pl. zeleň 6 4276
Celkem KN 3342 12428299
Par. DKM 3342 12428299
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 102
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 36
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 67
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 281
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 450
spoluvlastník 708

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.09.2015
DKM 1:1000 21.09.2015
THM-V 1:2000 31.12.1979 21.09.2015 THM + FUO
FÚO 1:2000 31.12.1979 21.09.2015 THM + FUO
THM-V 1:2000 01.01.1973 21.09.2015 THM ČB
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 19.07.2024 01:04

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.