k.ú.: 791652 - Zborov na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 570338 - Zborov NUTS5 CZ0715570338
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 1143068
zahrada 145 74762
travní p. 195 890183
lesní poz 191 766130
vodní pl. nádrž přírodní 2 966
vodní pl. nádrž umělá 1 2736
vodní pl. tok přirozený 5 3771
zast. pl. zbořeniště 10 1635
zast. pl. 126 40380
ostat.pl. jiná plocha 47 44713
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 31
ostat.pl. manipulační pl. 12 14045
ostat.pl. neplodná půda 139 67375
ostat.pl. ostat.komunikace 89 65255
ostat.pl. pohřeb. 1 2094
ostat.pl. silnice 9 31013
ostat.pl. zeleň 3 2667
Celkem KN 1130 3150824
Par. KMD 1130 3150824
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 78
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 124
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 149
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.05.2022 23:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.