k.ú.: 791661 - Medlov u Zborovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589187 - Zborovice NUTS5 CZ0721589187
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 634 1778314
zahrada 97 107789
travní p. mez, stráň 1 298
travní p. 27 34249
lesní poz 65 283823
vodní pl. nádrž umělá 1 875
vodní pl. tok přirozený 54 8838
zast. pl. 128 55283
ostat.pl. jiná plocha 24 8532
ostat.pl. manipulační pl. 12 10379
ostat.pl. mez, stráň 83 25958
ostat.pl. neplodná půda 17 4928
ostat.pl. ostat.komunikace 276 52542
ostat.pl. silnice 37 27768
ostat.pl. skládka 12 14459
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1716
Celkem KN 1471 2415751
Par. DKM 1471 2415751
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 94
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 126
LV 255
spoluvlastník 674

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.01.2005
FÚO 1:2000 31.12.1972 31.01.2005
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.12.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 23.05.2022 07:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.