k.ú.: 791709 - Štěpánov u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572241 - Skuteč NUTS5 CZ0531572241
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 256 1700444
zahrada 108 77628
ovoc. sad 5 18209
travní p. 99 137661
lesní poz 125 1718982
vodní pl. nádrž umělá 5 3711
vodní pl. rybník 2 1570
vodní pl. tok přirozený 5 4724
zast. pl. společný dvůr 1 64
zast. pl. 122 52982
ostat.pl. jiná plocha 22 5859
ostat.pl. manipulační pl. 7 14063
ostat.pl. neplodná půda 60 54130
ostat.pl. ostat.komunikace 78 84561
ostat.pl. pohřeb. 1 964
ostat.pl. silnice 43 46019
Celkem KN 939 3921571
Par. KMD 939 3921571
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 41
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 117
LV 221
spoluvlastník 323

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.04.2011
S-SK GS 1:2880 1839 04.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.05.2022 02:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.