k.ú.: 791733 - Zbraslav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 246 1623735
zahrada 1573 1064372
ovoc. sad 94 353903
travní p. 55 178507
lesní poz 100 803779
vodní pl. nádrž umělá 2 462
vodní pl. rybník 5 3030
vodní pl. tok přirozený 44 483198
zast. pl. společný dvůr 25 4450
zast. pl. zbořeniště 18 3120
zast. pl. 2677 483593
ostat.pl. dráha 7 12656
ostat.pl. dálnice 11 62037
ostat.pl. jiná plocha 938 988356
ostat.pl. manipulační pl. 157 198726
ostat.pl. neplodná půda 151 350718
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 5029
ostat.pl. ostat.komunikace 697 403910
ostat.pl. pohřeb. 3 14692
ostat.pl. silnice 115 455576
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 87665
ostat.pl. zeleň 255 243845
Celkem KN 7191 7825359
Par. DKM 7191 7825359
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 913
č.p. byt.dům 112
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 48
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 33
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 367
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 3
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 167
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 444
bez čp/če jiná st. 131
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 56
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 29
Celkem BUD 2395
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 1828
byt.z. dílna 10
byt.z. garáž 346
byt.z. j.nebyt 221
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 271
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 72
obč.z. j.nebyt 38
Celkem JED 2794
LV 4542
spoluvlastník 9014

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.05.2011
ZMVM 1:1000 01.12.1990 25.05.2011
S-SK GS 1:2880 1840 01.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 04.06.2020 14:20

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.