k.ú.: 791733 - Zbraslav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 249 1622948
zahrada 1579 1063093
ovoc. sad 95 353670
travní p. 55 178507
lesní poz 99 803673
vodní pl. nádrž umělá 2 462
vodní pl. rybník 5 3030
vodní pl. tok přirozený 44 483198
zast. pl. společný dvůr 25 4443
zast. pl. zbořeniště 18 3120
zast. pl. 2677 485976
ostat.pl. dráha 8 12868
ostat.pl. dálnice 11 62037
ostat.pl. jiná plocha 948 988168
ostat.pl. manipulační pl. 158 198634
ostat.pl. neplodná půda 151 350717
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 5029
ostat.pl. ostat.komunikace 700 422931
ostat.pl. pohřeb. 3 14692
ostat.pl. silnice 115 436817
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 87504
ostat.pl. zeleň 255 243846
Celkem KN 7215 7825363
Par. DKM 7215 7825363
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 787
č.p. byt.dům 120
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 46
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 28
č.p. obč.vyb. 16
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 496
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 2
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 165
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 452
bez čp/če jiná st. 132
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 56
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 29
Celkem BUD 2412
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 1828
byt.z. dílna 10
byt.z. garáž 346
byt.z. j.nebyt 221
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 300
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 73
obč.z. j.nebyt 45
obč.z. rozest. 4
Celkem JED 2834
LV 4572
spoluvlastník 8909

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.05.2011
ZMVM 1:1000 01.12.1990 25.05.2011
S-SK GS 1:2880 1840 01.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.