k.ú.: 791806 - Zbraslav na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584215 - Zbraslav NUTS5 CZ0643584215
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1103 3232458
zahrada 438 281808
ovoc. sad 15 35431
travní p. 634 1480830
lesní poz 152 3383910
vodní pl. nádrž umělá 10 7064
vodní pl. tok přirozený 11 9874
zast. pl. společný dvůr 4 397
zast. pl. zbořeniště 17 2057
zast. pl. 649 180203
ostat.pl. jiná plocha 101 33027
ostat.pl. manipulační pl. 54 36158
ostat.pl. neplodná půda 111 69038
ostat.pl. ostat.komunikace 277 122678
ostat.pl. pohřeb. 2 7183
ostat.pl. silnice 26 52631
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 29629
ostat.pl. zeleň 23 4532
Celkem KN 3632 8968908
Par. DKM 8 3740
Par. KMD 3624 8965168
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 358
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 110
č.e. garáž 9
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 3
bez čp/če bydlení 28
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 5
Celkem BUD 630
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 705
spoluvlastník 1044

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.02.2011
S-SK ŠS 1:2880 1825 21.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 07:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.