k.ú.: 791814 - Zbraslavec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582727 - Zbraslavec NUTS5 CZ0641582727
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 199 970260
zahrada 171 107536
ovoc. sad 11 45218
travní p. 448 547060
lesní poz 155 635599
vodní pl. nádrž umělá 3 3350
vodní pl. rybník 2 9676
vodní pl. tok přirozený 23 20805
zast. pl. zbořeniště 4 889
zast. pl. 139 45407
ostat.pl. jiná plocha 69 37421
ostat.pl. manipulační pl. 17 17546
ostat.pl. neplodná půda 213 95139
ostat.pl. ostat.komunikace 93 60850
ostat.pl. silnice 6 21945
ostat.pl. zeleň 1 87
Celkem KN 1554 2618788
Par. KMD 1554 2618788
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 135
LV 164
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.02.2012
S-SK ŠS 1:2880 1826 06.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 28.05.2022 19:20

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.