k.ú.: 791946 - Úherce u Nýřan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 546411 - Úherce NUTS5 CZ0325546411
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32082 - Nýřany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 691 4536785
zahrada 155 81789
travní p. 195 662136
lesní poz 113 1238575
vodní pl. nádrž umělá 4 17466
vodní pl. rybník 2 80840
vodní pl. tok přirozený 17 78936
vodní pl. tok umělý 24 2766
vodní pl. zamokřená pl. 16 230723
zast. pl. společný dvůr 2 901
zast. pl. zbořeniště 1 75
zast. pl. 264 208093
ostat.pl. dráha 6 45094
ostat.pl. dálnice 58 141014
ostat.pl. jiná plocha 143 114539
ostat.pl. manipulační pl. 50 50743
ostat.pl. neplodná půda 6 9212
ostat.pl. ostat.komunikace 261 307278
ostat.pl. pohřeb. 3 7725
ostat.pl. silnice 37 95171
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 17653
ostat.pl. zeleň 21 59673
Celkem KN 2073 7987187
Par. DKM 2073 7987187
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 134
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 244
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 273
spoluvlastník 407

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.10.2021
DKM 1:1000 07.01.2016
THM-V 1:2000 01.01.1969 05.10.2021
S-SK GS 1838 31.12.1968 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 19.05.2022 00:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.