k.ú.: 791954 - Zbůch - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559661 - Zbůch NUTS5 CZ0325559661
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32082 - Nýřany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 489 2213053
zahrada 565 347925
ovoc. sad 13 28824
travní p. 118 268354
lesní poz 21 275846
vodní pl. nádrž umělá 13 74585
vodní pl. tok přirozený 5 6736
vodní pl. tok umělý 9 12862
vodní pl. zamokřená pl. 12 820
zast. pl. společný dvůr 4 1318
zast. pl. zbořeniště 1 355
zast. pl. 1010 294894
ostat.pl. dráha 5 68837
ostat.pl. jiná plocha 272 157328
ostat.pl. manipulační pl. 112 616975
ostat.pl. neplodná půda 55 53686
ostat.pl. ostat.komunikace 171 239912
ostat.pl. silnice 9 48754
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 58549
ostat.pl. zeleň 46 90963
Celkem KN 2940 4860576
Par. DKM 2940 4860576
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 47
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 17
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 515
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 191
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obč.vyb. 35
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 16
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 9
Celkem BUD 987
byt.z. byt 276
byt.z. garáž 17
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 177
obč.z. rozest. 12
Celkem JED 484
LV 1408
spoluvlastník 2198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2017
DKM-KPÚ 22.04.2011 1:1000 29.04.2011 *) č.j. PÚ 484/2011
THM-V 1:2000 01.01.1969 07.12.2017
S-SK GS 1838 31.12.1968 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 16.05.2022 23:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.