k.ú.: 791971 - Zbyny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561495 - Doksy NUTS5 CZ0511561495
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 2167334
zahrada 82 49358
travní p. 77 195970
lesní poz 19 417340
vodní pl. nádrž umělá 3 1239
zast. pl. společný dvůr 1 193
zast. pl. 88 41196
ostat.pl. jiná plocha 24 8251
ostat.pl. neplodná půda 44 40283
ostat.pl. ostat.komunikace 51 78016
ostat.pl. silnice 2 39341
Celkem KN 462 3038521
Par. DKM 462 3038521
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 87
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 98
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.09.2017
DKM-KPÚ 29.07.2013 1:1000 19.08.2013 *)
FÚO 1:2000 31.12.1977 22.09.2017 1:2000, Od 1977 dle KP. Na části FUO2 Doksy A 1977, FUO 2 Okna-Tachov. (námitky obou 1977).
THM-G 1:2000 31.12.1967 22.09.2017 Od 1967 dle KP. Na části fotogramm. S-42 transf. do S-JTSK r. 1975.
S-SK GS 1:2880 1967 31.12.1977 Od 1967. Na části.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1967 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 02:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.