k.ú.: 792004 - Zbyslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 568449 - Zbyslavice NUTS5 CZ0806568449
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 387 2709588
zahrada 290 250338
travní p. 333 959388
lesní poz ostat.komunikace 1 4865
lesní poz 175 2956880
vodní pl. nádrž umělá 4 47749
vodní pl. tok přirozený 70 39385
vodní pl. tok umělý 1 2084
vodní pl. zamokřená pl. 7 21962
zast. pl. zbořeniště 1 117
zast. pl. 297 91105
ostat.pl. jiná plocha 139 117370
ostat.pl. manipulační pl. 10 26097
ostat.pl. neplodná půda 11 10318
ostat.pl. ostat.komunikace 55 61540
ostat.pl. silnice 6 87068
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 18923
Celkem KN 1795 7404777
Par. DKM 1795 7404777
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 146
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 11
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 294
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 430
spoluvlastník 543

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.05.2018 Obnova KO novým mapováním (extravilán).
DKM 1:1000 13.12.2017 Obnova KO novým mapováním (intravilán).
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.05.2018 reambulace v r. 1872


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 19.05.2022 14:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.