k.ú.: 792063 - Klucké Chvalovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534625 - Zbýšov NUTS5 CZ0205534625
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 111 2538280
zahrada 104 86218
ovoc. sad 1 2837
travní p. 82 373075
lesní poz ostat.komunikace 1 3092
lesní poz 47 1610515
vodní pl. rybník 4 61083
vodní pl. tok přirozený 13 37991
zast. pl. společný dvůr 3 1087
zast. pl. zbořeniště 4 1343
zast. pl. 126 71859
ostat.pl. jiná plocha 17 3248
ostat.pl. manipulační pl. 19 38029
ostat.pl. neplodná půda 26 47566
ostat.pl. ostat.komunikace 61 100465
ostat.pl. silnice 8 39547
ostat.pl. zeleň 8 32208
Celkem KN 635 5048443
Par. DKM 384 4855900
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 8
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 123
LV 168
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.03.2010 1:1000 31.03.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.05.2022 21:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.