k.ú.: 792110 - Zbýšov u Oslavan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584223 - Zbýšov NUTS5 CZ0643584223
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1487 3851291
zahrada školka 1 1665
zahrada 878 303411
ovoc. sad 6 11936
travní p. 103 93613
lesní poz 138 474093
vodní pl. tok přirozený 41 51670
vodní pl. zamokřená pl. 1 680
zast. pl. společný dvůr 37 7685
zast. pl. zbořeniště 8 1412
zast. pl. 1385 256395
ostat.pl. dráha 18 27350
ostat.pl. jiná plocha 206 37290
ostat.pl. manipulační pl. 192 333463
ostat.pl. neplodná půda 314 120784
ostat.pl. ostat.komunikace 485 283764
ostat.pl. pohřeb. 3 4513
ostat.pl. silnice 35 49067
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 41 59280
ostat.pl. zeleň 49 44299
Celkem KN 5428 6013661
Par. DKM 5428 6013661
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 434
č.p. byt.dům 60
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 17
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 119
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 506
bez čp/če jiná st. 65
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 21
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 12
bez čp/če tech.vyb 31
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 47
Celkem BUD 1365
byt.z. byt 668
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 57
Celkem JED 729
LV 2015
spoluvlastník 3218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.11.2016
DKM-KPÚ 12.09.2003 1:2000 27.11.2003 *)
THM-G 1:2000 01.01.1969 02.11.2016 1:2000,1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1968


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 20.05.2022 02:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.